سایتی که در پیش رو ملاحظه می‌فرمایید دربردارنده جوانب مختلفی از زندگی و آثار استاد سیدهادی خسروشاهی است.