انتشارات الهدی راهنما
نشانى اينترنتى http://shop.al-hoda.org
عنوان انگليسى shop.al-hoda
عنوان فارسى انتشارات الهدی
توضيحات انتشارات بین المللی الهدی در سال 1363 با هدف گسترش همکاریهای بینالمللی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان در عرصه کتاب و سایر محصولات فرهنگی تأسیس شد. این موسسه در 23 سال فعالیت خود با بهره گیری از نظرات متخصصان و کارشناسان چاپ و نشر توانسته است به موفقیتها و دستاوردهای قابل توجهی دست یابد.
حضور در نمایشگاههای بین المللی کتاب یکی از اولویتهای این موسسه است که هدف آن معرفی کتابهای منتشر شده در این موسسه و سایر انتشاراتی های داخلی (با کسب نمایندگی از انتشاراتی و امضای توافقنامه) به اندیشمندان و فرهنگ دوستان است و تاکنون انتشارات الهدی توانسته است تقدیر نامه های متعددی از نمایشگاههای بینالمللی در نقاط مختلف جهان دریافت نماید. در همین خصوص میتوان به آخرین موفقیت این موسسه در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اشاره کرد که در سال 1385 به عنوان ناشر برگزیده بخش ناشران بین المللی اشاره کرد. در همین سال نیز یکی از کتابهای این انتشاراتی با عنوان ترجمه دیوان مثنوی معنوی به ازبکی برنده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader