وب سایت شهرستان عجب شیر از اخبار شهرستان و گالری عکس و.. تشکیل شده است.