شرکت مسافرتی مسافر کوچولو افتخار دارد خدمات توریستی و مسافرتی خود را با تسهیلات و شرایط ویژه به عزیزان و اساتید بزرگوار شاغل در مراکز درمانی، بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها و کلیه موسسات دولتی و خصوصی ارایه نماید.