حاشیه دیواری پیرامون که برای نخستین بار درایران بانام تجاری پیرامون طراحی وتولید می شود، به صورت یک نوار تزئینی دور تادور اتاق وفضاهای داخلی نصب می گردد . پیرامون در ابعاد 500 * 15 (Cm) به صورت بسته بندی زیبایی بابیش از صد طرح مختلف به بازار عرضه می شود. حاشیه های دیواری پیرامون در رنگها وطرحهای متنوع با پارچه ها ودکوراسیون خانه هماهنگ می شوند. پیرامون متناسب با هریک از فضاهای داخلی خانه شما دارای مجموعه طرحهای مختلفی است.