شرکت کالباس گلهار مشهد راهنما
نشانى اينترنتى http://www.golhar.com
عنوان انگليسى Golhar
عنوان فارسى شرکت کالباس گلهار مشهد
توضيحات شرکت کالباس گلهار مشهد بزرگترین واحد تولید فرآورده‌های گوشتی استان خراسان می‌باشد که با بیش از ۲۰ سا سابقه فعالیت دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader