این سایت به معرفی آژانس و فعالیتهای آن در سطح بین الملل، دفاتر آژانس در سایر کشورها، خدمات و توانائیها، به زبان انگلیسی می‌پردازد.