معرفی تورهای قابل ارائه آژانس، دسترسی به اطلاعاتی در مورد ایران و امکان ارتباط با مؤسسه و غیره را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.