پژوهشگاه صنعت نفت راهنما
نشانى اينترنتى http://www.ripi.ir/fa
عنوان انگليسى ripi
عنوان فارسى پژوهشگاه صنعت نفت
توضيحات پژوهشگاه صنعت نفت درابتدا بانام " اداره توسعه و تحقیقات شرکت ملی نفت ایران " درسال 1338 تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان تحقیق و پژوهش درزمینه کاربرد مواد نفتی بوده است.
بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نام این سازمان به مرکز پژوهش و خدمات علمی تغییر یافت و به توسعه فعالیتها درراستای اهداف فوق پرداخت.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader