بانک جهانی راهنما
نشانى اينترنتى http://www.worldbank.org
ساختار
کشورهاى عضو
معرفى بانک جهانى
بانک جهانى چيست
عنوان انگليسى the world bank gro
عنوان فارسى بانک جهانی
توضيحات در این سایت می‌توانید اطلاعاتی راجع به بانک جهانی به دست آورید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader