این سایت کتابی را به نام مقدمه ای بر منطق‌های زیر ساختاری معرفی می‌کند. شما در این کتاب با توضیح منطق‌های زیر ساختاری آشنا می‌شوید. هدف این کتاب ارائه‌ی راههای جدید برای معرفی علم منطق به افراد مختلف می‌باشد. این کتاب برای افراد مختلفی که در زمینه‌هایی چون فلسفه‌ی ریاضی و علوم کامپیوتری تحصیل کرده‌اند. مناسب می‌باشد. در بخشی از این کتاب تئوری‌های مختلف چون Hilbert و Gentzen اثبات شده اند. شما می‌توانید از طریق سایت‌های Amazon.com و Amazon.o.uk این کتاب را سفارش دهید.