شرکت نیک برش تولید کننده راکهای مخابراتی , ترمینال 100 زوجی طرح کرونه( نرمالی اپن و نرمالی کلوز) , ترمینال 64 زوجی طرح کرونه , فیوز برقگیر و ارت بار ترمینال 100 زوجی, فیوز خشابی ترمینال زیمنس, کانکتور کواکسیال, اسکلت بندی مراکز (لدر و استراکچر) است.