شرکت همند نیرو گسیل تولید کننده یو پی اس(UPS)، تجهیزات ISDN, سوئیچ های الکترونیکی MCB,ACB,MCCB است.