در این سایت مهمترین بخش به Drivers log اختصاص یافته به‌گونه‌ای که با باز کردن این سایت، بیننده با اولین عنصری که مواجه می‌شود معرفی و مقایسه یک خودرو با سایر مدل‌های مشابه آن است. اخبار خودرو و ورزش‌های مربوط به خودرو در پایین صفحه قابل پیگیری‌اند. مانند همه سایت‌های وابسته به خودرو در این سایت هم می‌توان تست‌های جاده‌ای، مرور خودروها، مطالب ستون‌نویسان خودرو و گزارش‌های ویژه را یافت. اما عنصر جالب توجه این سایت گالری عکس خودروهای آن است که با کیفیت قابل قبول در ستون سمت راست زیر آگهی‌ها قابل دسترسی است. در همین ستون گزارش از نمایشگاه‌های برگزار شده در طول یک سال گذشته را می‌توان یافت. در انتهای ستون سمت راست، به بخش ستون نویسان خودرو اختصاص دارد.