اتحادیه جهانی پست راهنما
نشانى اينترنتى http://www.upu.int
عنوان انگليسى universal postal union
عنوان فارسى اتحادیه جهانی پست
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader