این سایت برای نویسندگان ، ناشران و بازرگانان کتاب الکترونیکی بسیار مفید می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی کتاب‌های الکترونیکی به‌دست آورید و یک کتاب الکترونیکی برای خود بسازید. این سایت نرم‌افزارهای رایگانی را در اختیار شما قرار می‌دهد که با استفاده از آنها می‌توانید وب سایتی برای خود ایجاد کنید. در بخش جستجوی این سایت می‌توانید با وارد کردن موضوع دلخواه خود و یا نام نویسنده‌ ، به کتاب‌های مورد نظر در رابطه با آن دسترسی پیدا کنید.