از طریق این سایت با دانشگاه KU آشنا خواهید شد. این مرکز در سال ۱۸۶۴ در ایالت کانزانس تأسیس شد. این سایت شما را با تاریخچه‌ی این دانشگاه و فعالیت‌های آن آشنا می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند از موزه‌ها و کتابخانه‌های این دانشگاه دیدن کنند. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی دانشجویان فعلی و اساتید شاغل در این دانشگاه به شما ارائه می‌دهد. شما با مراجعه به این سایت با برنامه‌های آموزشی این مرکز و سیستم‌های تدریس در دانشگاه فوق آشنا خواهید شد.