این سایت مربوط به ارائه‌ی کمک‌های تحصیلی بدون بهره می‌باشد که در زمینه‌ی تحصیل دانش‌آموزان ، شرکت در کالج‌ها و مؤسسات آموزش عالی سرمایه‌گذاری نموده است. دانش‌آموزان بدون پرداخت هیچ مبلغی می‌توانند از مزایای این وام استفاده کنند و پس از اتمام تحصیلات خود طی مدت ده سال این هزینه را به‌صورت اقساط پرداخت نمایند.