از طریق این سایت پزشکان می‌توانند از اطلاعات کافی در زمینه‌ی علوم پزشکی و داروسازی برخوردار شوند. این شبکه گردآورنده‌ی بیش از ۳۵ کتاب مرجع پزشکی می‌باشد که در رابطه با شیوه‌های تشخیص بیماری‌ها و درمان آنها اطلاعاتی ارائه می‌دهد. در ضمن علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این بخش با منابع جدید و پیشرفته آشنا شده و از قیمت آنها مطلع گردند.