این سایت به معرفی ورزش‌هایی از قبیل: ماهی‌گیری و شکار حیوانات می‌پردازد. این سایت به تأسیس یک مجله‌ی ورزشی در زمینه‌ی اشاره شده مبادرت می‌ورزد. این مجله نخستین مجله‌ی‌ منتشر شده ‌می‌باشد ‌که برای هزاران ورزشکار زن و مرد که در این رشته‌های ورزشی علاقه‌مند هستند ، مفید می‌باشد.