مرکز NCAR یک مرکز تحقیقات هوایی محسوب می‌گردد. که در سال ۱۹۶۰ تأسیس شده است. از طریق این مرکز می‌توانید اطلاعاتی در‌باره‌ی تغییرات آب‌وهوایی ،تخریب لایه‌ی ازن ، فیزیک خورشیدی ، طوفان‌های سهمگین و خطرات آب‌وهوایی به‌دست آورید. تیم تحقیقاتی این مرکز تحقیقات گسترده‌ای را درباره‌ی خورشید ، اقیانوس‌ها و سطح زمین در قسمت‌های مختلف دنیا انجام می‌دهند. این سایت اطلاعات جالبی را درباره‌ی حرفه‌های شیمیایی اتمسفر ، biogeochemical