این سایت اطلاعاتی در‌باره‌ی آب و هوا و ایستگاه‌های آب و هوایی در اختیار شما می‌گذارد و شما می‌توانید وضعیت کنونی آب و هوا را در این سایت مشاهده نمایید. هم‌چنین می‌توان از تکنولوژی‌های گرافیکی مربوط به آب و هوای این سایت استفاده نمود. این سایت درباره‌ی میزان رطوبت منطقه و جهت وزش باد ، میزان باد ، فشار بارومتری منطقه ، میزان بارش روزانه و میزان کل بارش اطلاعاتی به شما ارائه می‌دهد.