این سایت سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی را برای شرکت‌های مختلف فراهم می‌کند. این شرکت بیش از ۲۰ سال در زمینه‌های معماری ، مهندسی ، جغرافیا ،GIS ، تکنولوژی و ارتباطات فعالیت داشته است. این سایت اطلاعات بیشتری درباره‌ی شرکت GIS SERVE در اختیارشما قرار می‌دهد.