در این سایت می‌توانید درباره‌ی آنالیزهای فضایی GIS ، ماهواره‌های راداری ، شبیه‌سازی ماهواره‌ای سیستم GPS و مطالب علمی دیگر ، اطلاعاتی را کسب نمایید. در این سایت می‌توان نقشه‌های جغرافیایی و انواع بازی‌ها را ملاحظه کرد و از طریق این سایت درباره‌ی شکل جغرافیایی کره‌ی زمین ، مختصات‌ جغرافیایی و RGF۹۳ اطلاعات جالبی را به دست آورد. هم‌چنین این سایت درباره‌ی نرم‌افزارهای GIS مثل Are View ۳.xx را توضیح می‌دهد.