این سایت درباره‌ی مفهوم GIS به شما اطلاعاتی ارائه می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید با نرم‌افزارهای GIS آشنا شوید و از برنامه‌های آموزشی آن استفاده نمایید. هم‌چنین می‌توانید از منابع اطلاعاتی این سایت نیز بهره‌مند شوید. این سایت شما را با ایستگاه‌های جغرافیایی آشنا می‌سازد. مراجعین به این سایت می‌توانند اطلاعات جغرافیایی مورد نیاز خود را دریافت کرده و مورد استفاده قرار دهند.