این سایت متعلق به مرکز ورزشی هاکی در ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد و قوانین و مقررات موجود در این بازی را معرفی می‌نماید. شما می‌توانید در این سایت اخبار و اطلاعاتی در خصوص بازیکنان هاکی و تصویر جالبی از این ورزش به دست آورید. هم‌چنین لینک‌های مربوط به این رشته‌ی ورزشی نیز در این سایت معرفی گردیده‌اند.