بحث و تبادل نظر در مورد کامپیوتر و اینترنت و تکنولوژی و برنامه نویسی و ... در انجمن های تخصصی و عمومی کامپیوتر و اینترنت