این سایت ، یک مرکز اطلاعاتی در زمینه‌ی مسابقات دو ماراتن در بانوان به‌شمار می‌آید که به ارائه‌ی مطالب ارزنده‌ای در این زمینه در سراسر امریکا می‌پردازد. شما می‌توانید جدیدترین اطلاعات مربوط به مسابقات دو برگزار شده در امریکا را از طریق این سایت مطالعه نموده و تصاویر جالبی از آنها را مشاهده نمایید. هم‌چنین اسامی ورزشکاران مشهور در این رشته‌ی ورزشی در سایت مذکور به‌چشم می‌خورد و کاربران امکان دسترسی به آن را خواهند داشت.