خواص به دانه

۱) لعاب به دانه را روی زخم ها و سوختگی ها بگذارید تا باعث شفای سریع آنها شود .
۲) ضد تب است .
۳) اسهال خونی و ساده را درمان می کند .
۴) برای درمان جراحات گلو موثر است .
۵) سرفه را برطرف می کند …

۱) لعاب به دانه را روی زخم ها و سوختگی ها بگذارید تا باعث شفای سریع آنها شود .

۲) ضد تب است .

۳) اسهال خونی و ساده را درمان می کند .

۴) برای درمان جراحات گلو موثر است .

۵) سرفه را برطرف می کند .

۶) برای درمان تورم های داخلی بدن مفید است .

۷) برای التیام ترک پوست دست وبدن ، نوک پستان ، لب و بواسیر لعاب به دانه را روی موضع بمالید .

۸) برای درمان خشکی زبان و دهان مفید است .

۹) آفتاب زدگی را با مالیدن لعاب به دانه بر روی پوست درمان کنید .

۱۰) جویدن به دانه برای تقویت نیروی جنسی مفید است .

http://www.sho۳ayb.blogfa.com/۸۵۰۷۲.aspx