داروشناسی طیور آشنایی با انروفلوکساسین

الف – نام های تجاری :
- انروفلا کساسین ۱۰%
- انروکسین ۱۰%
- لورتریل ۱۰%
ب – دسته دارویی :
فلورکینولون
ج – مکانیسم اثر:
- مهار آنزیم DNA ژیراز
- باکتریوسید
- مدت زمان برای حداکثر رسیدن غلظت خون …

الف – نام های تجاری :

- انروفلا کساسین ۱۰%

- انروکسین ۱۰%

- لورتریل ۱۰%

ب – دسته دارویی :

فلورکینولون

ج – مکانیسم اثر:

- مهار آنزیم DNA ژیراز

- باکتریوسید

- مدت زمان برای حداکثر رسیدن غلظت خون : ۳-۱ ساعت

د – موارد مصرف :

- وسیع الطیف

- مؤثر بر روی مایکوپلاسما

- مؤثر بر روی کلامیدیا

هـ - میزان مصرف :

- دز پایه : ۱۰ میلی گرم بازای هر کیلوگرم

- سالمونلوز : سه روز متوالی

- مخلوط و مزمن : ۵ روز متوالی

و – تداخل دارویی :

- باکلرامفنیکل – ماکرولید – تتراسایکلین نباید مصرف شود

- نباید با ضد التهاب های ضد استروئیدی مصرف شود.

ز – زمان پرهیزاز مصرف :

- گوشت مرغ : ۹ روز

- تخم مرغ : ۹ روز

- گوشت بوقلمون : ۱۱