گیاهی است دایمی با برگها و ساقه های كركدار كه بلندی نهایی آن به ۹۰ سانتیمتر می رسد.

نام علمی: Echinacea purpurea

خانواده: Compositae

گیاهی است دایمی با برگها و ساقه های كركدار كه بلندی نهایی آن به ۹۰ سانتیمتر می رسد. گلهای ارغوانی - صورتی آن دارای مركز مخروطی شكل قهوه ای رنگ بوده و در فصل پاییز ظاهر می شوند و جاذب پروانه ها هستند.

نیازها: مكان آفتابی، خاك غنی از مواد آلی كه نسبتا مرطوب نگهداشته شده ولی دارای زهكش خوب باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد است.

ازدیاد: از طریق تقسیم گیاه یا قلمه های ریشه در فصل بهار امكان پذیر است.