توصیه هایی برای تربیت فرزندان :
۱ـ تشویق به رفت و آمد فرزندان با دوستان برای رفتن به مساجد از ۷ سالگی
۲ـ همراه با فرزندان به دید و بازدید رفتن و صله رحم را به جا آوردن و نیكی به همسایگان …

توصیه هایی برای تربیت فرزندان :

۱ـ تشویق به رفت و آمد فرزندان با دوستان برای رفتن به مساجد از ۷ سالگی

۲ـ همراه با فرزندان به دید و بازدید رفتن و صله رحم را به جا آوردن و نیكی به همسایگان .

۳ـ ایجاد عشق و علاقه در كودكان برای حفظ حجاب

۴ـ برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندان

۵ـ آموختن هنرهای خانه داری به دختران

۶ـ برنامه ریزی برای رفتن به سفرهای خانوادگی با در نظر گرفتن مكان و چگونگی اجرای برنامه آن .

۷ـ صحبت كردن با صدای رسا در مقابل فرزندان

۸ـ آشنا كرن فرزندان به مسلمانان و اوضاع مسلمین

۹ـ همراه بردن آنها به هنگام انجام كارهای خیر

۱۰ـ اجازه دادن به فرزندان برای شركت در گروه های مختلف و تشكلّات مفید به شرطی كه همراه با كنترل و دقت باشد .

۱۱ـ امثال و حكایات را به آنها بیاموزید .

۱۲ـ در مقابل آنها به طور فصیح و گویا صحبت كردن .

۱۳ـ بهره جستن از اتفاقاتی كه در خانواده واقع می شود .

۱۴ـ تقویت رابطه خانواده های خوب برای ایجاد محیطی مناسب در خانواده

۱۵- رعایت این نكته كه سخنان و كارهای بزرگان در فرزندان منعكس می شود .

۱۶ـ ایجاد و تاكید بر عشق و دوستی زیرا كه جرقهٔ امید یك تربیت اصیل می باشد .

۱۷ـ در پیش گرفتن یك شیوه رفتاری با فرزندان بین پدر و مادر

۱۸ـ ایجاد و تحكیم رفتارهای خوب

۱۹ـ تمرین دادن فرزندان به كارهای سودمند و مفید

۲۰ـ عادت دادن فرزندان به خوردن غذای موجود در سفره و بهانه جوئی نكردن

۲۱ـ عادت دادن آنها به زود خوابیدن و نداشتن بیدارخوابی و نخوابیدن در جای تاریك و وحشتناك

۲۲ـ كاشتن بذر اخلاق و خلق و خوی پسندیده در وجود آنها

۲۳ـ ایجاد كتابخانه خصوصی برای كودكان

۲۴ـ كاشتن بذر میهمان نوازی در سنین نوجوانی و استقبال از میهمان در فرزندان

۲۵ـ تاكید بر خواندن قصه های پیامبران

۲۶ـ سنت های الهی را به آنها بیاموزیم ، مثلا : روزی فقط در مقابل كار داده می شود.

۲۷ـ معنای عبادت را به آنها آموزش دهیم و اینكه این كارهای دنیا و آخرت جدایی نیست .

۲۸ـ به جا آوردن نماز با خشوع فراوان و عجله نكردن در موقع خواندن نماز

۲۹ـ به صورت تدریجی امر به معرف و نهی از منكر را به آنها بیاموزیم .

۳۰ـ عدم نادیده گرفتن اشتباهات بدون برطرف كردن آنها

۳۱ـ ایجاد قناعت در فرزندان

۳۲ـ صبر و عدم شكایت از تربیت فرزندان و توكل به خدا و دعای خیر برای آنها نمودن

۳۳ـ ضرورت رعایت عدالت در رفتار و بخشش به فرزندان مختلف

۳۴ـ ایجاد انگیزه هایی برای كارهای خیر

۳۵- ایجاد ساعات آموزش درس های مختلف در خانه

۳۶ـ استفاده از وقت در ماشین

۳۷ـ آموزش اصطلاحات شرعی به كودكان

۳۸ـ تمرین و صبر در برابر مسائل

۳۹ـ ایجاد یك الگو برای فرزندان و روش های متنوع

۴۰ـ ایجاد یك رابطه قلبی با خداوند در تربیت

۴۱- تاكید بیشتر بر تربیت فرزند اول

۴۲- روشن ساختن نقش مادر برای دختران ( و آن همان نقش زن در اسلام است )

۴۳ـ توجه پدر به تربیت بر اساس پژوهش های جدید

۴۴- ملاحظه تفاوت های فردی بین فرزندان

۴۵- تاكید بر كار خیر و پرهیز از شر و گناهان

۴۶ـ تعادل داشتن در تربیت

۴۷- شامل شدن تمام نكات تربیتی

۴۸ـ هر گاه فرزند را به چیزی امر كردی ، نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده بگیرد!

۴۹- آموزش قدرت تسلط بر شخصیت

۵۰- مهار خشونت و عصبانیت آنها

۵۱- مهار كردن سركشی ها و در اختیار گرفتن آنها

۵۲- عدم پاسخگویی به تمام خواسته های فرزندان

۵۳- تربیت دختران آنچنان كه مناسب شخصیت یك دختر می باشد

۵۴- حساسیت برانگیز بودن ستایش و تعریف از زیبایی یا صفت های اخلاقی در فرزندان

۵۵- آموزش آنها به اینكه میان جنس مذكر و مؤنث فرق هایی وجود دارد

۵۶- تداعی كردن راهنمایی های به سوی شناخت خداوند عزوجل

۵۷- خداوند را با صفاتش و نعمت هایش نزد فرزندان محبوب ساختن

۵۸- توجه به تشویق بیش از توجه به تنبیه

۵۹- انتخاب مدرسه و منطقه مناسب

۶۰- سعی كنید نظر فرزندانتان را در مسائل مختلف بفهمید تا بتوانید آنها را راهنمایی صحیح بكنید .

۶۱- بوجود آوردن یك محیط مناسب و راحت داخل خانواده

۶۲- هرگز فرزندانتان را حتی در شدیدترین عصبانیت ها هم نفرین نكنید ، بلكه همیشه آن ها را دعا كنید .

۶۳- به همراه آوردن آنها در مجالس مختلف

۶۴- مامور كردن آنها به كارهای كوچك و تمرین در آن

۶۵- تعادل در تنبیه

۶۶- تعادل در خشونت و نرمی با آنها

۶۷- بهره گیری از جلسه خانوادگی در ارشاد آنها

۶۸- پدر و مادر خودشان به مطالعه بپردازند و فقط فرزندان را به آن امر نكنند .

۶۹- صحبت كردن و تعریف كردن از همسایگان و نزدیكان و دوستان و پرهیز از بدگویی آنها

۷۰- پرهیز زیاده گویی در مسائل مختلف

۷۱- به آنها زیاد هشدار ندهید چون باعث ترس می شود .

۷۲- پرهیز از احتیاط زیاد چون وسواس را بوجود می آورد .

۷۳- دخالت زیاد رابطه مناسب را به هم می زند .

۷۴- بهره گیری از فرصت ها در كار و آموزش دادن به فرزندان

۷۵- همراه بردن فرزندان در جلسات علمی

۷۶- تفسیر صحبت های فرزندان مطابق با اصول شرع

۷۷- آموزش این نكته كه در مقابل پدر و مادر و بقیه كه حق به گردن آنها دارند شكر به جای آورند .

۷۸- آموزش به كار بردن جملات و كلمات محبت آمیز

۷۹- تربیت آنها طوری كه احساس اعتماد به نفس داشته باشند و امور خودشان را به تنهایی انجام دهید .

۸۰- مطالعه و خواندن داستان ها و ضرب المثل های كشورهای مختلف

۸۱- عدم مقایسه بین فرزندان

۸۲- عدم دعوا بین پدر و مادر مقابل فرزندان

۸۳- تربیت بر اساس فروتنی و قبول حق و عدم غرور

۸۴- تربیت بر اساس توافق فكری و تربیتی با فرزندان

۸۵- راهنمایی فرزندان از طرق عقلی و شرعی و نه احساسی

۸۶- مشورت با اهل دانش و افراد متخصص در تربیت

۸۷- شناخت روانی هر فرزند

۸۸- بازی كردن با فرزند

۸۹- ادب كردن او

۹۰- دوست بودن و رفیق بودن با او