چادرخانه كه دارای سردر و فضایی سرپوشیده است مابین عمارت بادگیر و تالار الماس در كاخ گلستان قرار دارد و محل نگهداری چادرهای سلطنتی مورد استفاده شاهان قاجار بوده است.ایل قاجار …

چادرخانه كه دارای سردر و فضایی سرپوشیده است مابین عمارت بادگیر و تالار الماس در كاخ گلستان قرار دارد و محل نگهداری چادرهای سلطنتی مورد استفاده شاهان قاجار بوده است.ایل قاجار به زندگی در خارج از ساختمان و در زیر چادر علاقه فراوان داشتند.

در دوره سلطنت قاجاریه نیز مرتبا سفرهای خارج از شهر همراه با عده فراوانی از خدمه صورت می‌گرفته است و به این دلیل چادرهای زیادی مورد استفاده بوده است. اعتمادالسلطنه كه در بیشتر این مسافرت‌ها همراه ناصرالدین شاه بود به حالت شكایت گونه در خاطرات خود از این سفرهای فراوان و پرخرج شاه یاد می‌كند: «نمی‌دانم این قبیل شكار رفتن‌ها در سی سال قبل از این نزد عقلا معروف بود اما حالا كه سن مبارك ماشاءالله قریب به ۷۰ سال است و البته پنج هزار قوش و میش شكار كرده‌اند و ۳۰، ۴۰ پلنگ كشته‌اند و بیشتر از یك كرور طیور دیگر، چه میل و رغبتی است كه این قسم شكارهای پر زحمت دارند.»