جنسیت: مرد
نام پدر: محمد بن حسن بن حیدر تبریزی
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۹۹) قمری
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - ارونق تبریز
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی و فقیه اصولی
معروف به سیدحسین …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمد بن حسن بن حیدر تبریزی
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۹۹) قمری
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - ارونق تبریز
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی و فقیه اصولی
معروف به سیدحسین ترک. نسبت او با بیست و چهار واسطه به امام حسین (ع) می‌رسد. پس از تحصیل مقدمات ، در تبریز نزد میرزا احمد مجتهد تبریزی و پسرش حاج میرزا لطفعلی امام جمعه و در عراق در محضر صاحب "فصول" و صاحب "ضوابط" و صاحب "جواهر" و شریف‌العلماء مازندرانی و شیخ علی کاشف‌الغطاء و شیخ مرتضی انصاری تلمذ نمود تا به درجات عالی علمی رسید و بعد از وفات استادش ، شیخ انصاری ، مرجعیت یافت و به تدریس پرداخت. حوزهٔ درس وی از پررونق‌ترین حوزه‌های زمانش بود. حاج میرزا موسی تبریزی ، صاحب "اوثق‌الوسائل" و شیخ حسن مامقانی و ملامحمد شرابیانی و ملااحمد شبستری از شاگردان وی بودند که بحث استاد را تقریر می‌کردند. از دیگر شاگردان وی سید عبدالمجید گروسی ، سید عزیز‌الله تهرانی ، ملا علی دماوندی ، ملاعلی علیاری تبریزی ، میرزا جواد آقا تبریزی ، شیخ عبدالله مازندرانی ، سید حسن طالقانی ، میرزا محمد علی چهاردهی و بسیاری دیگر را می‌توان نام برد. در نجف درگذشت و در مقابل مقبرهٔ صاحب "جواهر" به خاک سپرده شد. از آثار وی: "الاستصحاب"؛ "المواریث"؛ "القضاء"؛ "الصلاهٔ"؛ "الزکوهٔ"؛ "الاجارهٔ" ، "تقریرات" درس استادش صاحب "ضوابط"؛ رساله در "مقدمهٔ‌الواجب".