جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۳۲۱ - ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی و فقیه اصولی
در مهد علم و تقوا پرورش یافت. او دخترزادۀ آیت‌الله حاج آقا احمد طباطبائی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۳۲۱ - ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی و فقیه اصولی
در مهد علم و تقوا پرورش یافت. او دخترزادۀ آیت‌الله حاج آقا احمد طباطبائی قمی بود. پس از طی مقدمات و ادبیات ، سطوح را نزد آقا شیخ حسین علامه و آیت‌الله آخوند ملا علی همدانی و حجت‌الاسلام شیخ ابوالقاسم قمی صغیر و آیت‌الله میرزا محمد همدانی خواند و خارج "عروهٔ" را از محضر آیت‌الله فیض استفاده نمود و همچنین مدتی از محضر آیت‌الله حایری بهره‌مند شد. وی عمده دروس تحلیلی خود را از محضر آیت‌الله حجت استفاده نمود. بعد از ورود آیت‌الله بروجردی در شمار اصحاب وی درآمد و حدود هیجده سال از محضر بحث‌های فقه و اصول ایشان مستفیض شد و دروس معقول را از محضر آیت‌الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی و امام خمینی بهره‌ها برد. او چندین سال در درس فقه آیت‌الله مرعشی نجفی نیز شرکت کرد. از آثار وی: "تقریرات" درس اصول و فقه (مکاسب و خمس) آیت‌الله حجت.