احمد متین دفتری

جنسیت: مردنام پدر: محمودخان عین‌الممالکتولد و وفات: (۱۲۷۵ -۱۳۵۰) شمسیمحل تولد: ایران - تهران - تهرانشهرت علمی و فرهنگی: حقوقدان و نویسنده و مترجمنام پدرش در بعضی مآخذ محمودخان …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمودخان عین‌الممالک
تولد و وفات: (۱۲۷۵ -۱۳۵۰) شمسی
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: حقوقدان و نویسنده و مترجم
نام پدرش در بعضی مآخذ محمودخان و در بعضی محمدحسین ذکر شده است ، در حالی که محمدحسین نام جد وی می‌باشد. در شش سالگی به لقب سابق پدرش ، اعتضاد لشکر ، و به گفتهٔ خویش اعتضاد خاقان ، ملقب شد و شغل پدرش را که همان لشکرنویسی بود اختیار نمود. او بعدها ملقب به متین‌الدوله گردید. وی پس از اتمام تحصیلات ابتدائی ، تحصیلات متوسطه را در مدرسهٔ آلمانی تهران به اتمام رسانید و زبان‌های فرانسه و انگلیسی و آلمانی را آموخت. سپس به استخدام وزارت امورخارجه درآمد. متین دفتری ، در ۱۳۰۵ش ، به وزارت دادگستری وارد شد و پس از چندی به اروپا رفت و موفق به دریافت درجهٔ دکترای حقوق گردید. وی در ۱۳۱۸ش نخست‌وزیر شد. او چند دوره سناتور و در دورهٔ پانزدهم مجلس شوراء نمایندهٔ مردم مشکین‌شهر بود. از آثارش: "آئین‌دادرسی مدنی و بازرگانی" ، در سه مجلد؛ "روابط بین‌المللی از قدیم‌الایام تا سازمان ملل متحت"؛ "تاریخ مختصر حقوق بین‌الملل" ، ترجمه؛ "سیاست جزائی" ، فارسی و فرانسه؛ "احکام تفصیلی هیئت‌های عمومی دیوان کشور"؛ "انجمن آثار ملی ایران" ، ترجمه؛ "دخالت مستقیم دولت در اقتصاد کشور"؛ "رویهٔ قضائی" ، در چهار بخش؛ "کلید استقلال اقتصادی ایران".