جریمه هر یک سال تأخیر در تمدید گواهینامه چقدر است؟

کسانی که اعتبار گواهینامه آنها به پایان رسیده و از مدت اعتبار آن بیش از یک سال گذشته باشد، به ازای هر یک سال، برابر قانون ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند

سرهنگ هویدا تزار اظهار داشت: کسانی که اعتبار گواهینامه آنها به پایان رسیده و از مدت اعتبار آن بیش از یک سال گذشته باشد، به ازای هر یک سال، برابر قانون ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند؛ ضمن اینکه نیازی به گذراندن کلاس های آموزشی دوباره ندارند.

وی افزود: برای تمدید گواهینامه رانندگی، آن دسته از رانندگانی که گواهینامه خود را گم کرده اند، برای گرفتن گواهینامه المثنی باید کپی شناسنامه، کارت ملی و اصل مدارک را به همراه داشته باشند و با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ و ارائه تعهدنامه، درخواست صدور گواهینامه جدید را ارائه دهند.

سرهنگ تزار تصریح کرد: برای صدور مجدد گواهینامه مبلغ ۲۰ هزار تومان دریافت می شود و ۱۰ هزار تومان هم بابت تمبر از متقاضی دریافت می شود.

افکار نیوز