کلم پیچ قرمز  :  ۰.۵ کیلو
سس فرانسه  :  ۶ قاشق سوپخوری


ابتدا باید کلم پیچ را به رشته‌های بسیار نازک برید آنگاه سالاد آماده است.کلم را می‌توان پخته یا نپخته برای سالاد به‌کار برد.

کلم پیچ قرمز  :  ۰.۵ کیلو

سس فرانسه  :  ۶ قاشق سوپخوری

ابتدا باید کلم پیچ را به رشته‌های بسیار نازک برید آنگاه سالاد آماده است.کلم را می‌توان پخته یا نپخته برای سالاد به‌کار برد.