هوش اجتماعی و توانایی نفوذ بر دیگران

ارزشمندترین کالای جهان، طلا و الماس نیست، داشتن جذبه و توانایی نفوذ بر دیگران است.
هشتادوپنج درصد موفقیت شما در تجارت و کسب و کار و زندگی شخصی، بستگی به ارتباط مؤثر شما با دیگران …

ارزشمندترین کالای جهان، طلا و الماس نیست، داشتن جذبه و توانایی نفوذ بر دیگران است.

هشتادوپنج درصد موفقیت شما در تجارت و کسب و کار و زندگی شخصی، بستگی به ارتباط مؤثر شما با دیگران دارد. «هوش اجتماعی» یا توانایی تبادل و تعامل، صحبت کردن، مذاکره کردن، متقاعد کردن دیگران، مهمترین هوشی است که می‌توانید داشته باشید، این هوشی است که می‌توانید آن را پرورش دهید.

ارزشمندترین کالای جهان، طلا و الماس نیست، داشتن جذبه و توانایی نفوذ بر دیگران است. با آموختن واقعیات ساده درباره جذبه و گیرایی و استفاده از روشهای مربوط به آن، می توانید تا حدود زیادی بر اثربخشی تبادل‌ها و تعامل‌های خود با دیگران بیفزایید. تردیدی در این نیست که بعضی‌ها طبیعتاً جذاب و جاذب‌تر هستند که این البته یک امتیاز است، اما جذبه و نیروی تأثیرگذاری چیزی نیست که آن را در ژن‌ها جست و جو کنیم. جذابیت حاصل مهارتهای ویژه‌ای است که اغلب ما درباره آن یا اطلاعی نداریم یا درنهایت کم می‌دانیم. این بدان معناست که جذابیت را می‌توان آموخت.

پنج روش برای جذبه و گیرایی داشتن:

۱) پذیرش: بزرگترین هدیه‌ای است که می‌توانید به کسی بدهید، در واقع دیگران را باتمام وجودشان و به شکلی که هستند می‌پذیرید و محدودیتی قائل نمی‌شوید.

۲) قدرشناسی و سپاسگزاری: هرگاه از دیگران به خاطر کاری که کرده‌اند، قدرشناسی می‌کنید، بر عزت نفس آنها می‌افزایید و به آنها احساس ارزشمند بودن می‌دهید.

۳) تأیید و تصدیق: می‌گویند:« بچه‌ها به خاطرش گریه می‌کنند و مردان در طلب آن می‌میرند». در تمام مدت زندگی، همه انسان‌ها در ذهن نیمه هشیار خود به شدت نیازمند آنند که اعمال و رفتار و دستاوردهایشان مورد تأیید و تصدیق واقع شود.

۴) تحسین کردن: وقتی دیگران را با تمام وجود تعریف و تحسین می کنید، خود به خود احساس بهتری درباره خودشان پیدا می‌کنند. خودشان را بیشتر دوست می‌دارند، شما را هم بیشتر دوست می‌دارند.

۵) توجه کردن: این قدرتمندترین اقدامات و رفتارها برای ایجاد عزت نفس و کلید رسیدن به جذبه و گیرایی فوری است.