ساعت های اوج بار مصرف برق

وقتی صحبت از صرفه جویی می شود، همه نگاه ها به سوی کدبانوی خانواده برمی گردد، گویا که او تنها مسئول صرفه جویی و سروسامان دادن به وضعیت دخل و خرج خانواده است.اگر چه ما با این قضیه …

وقتی صحبت از صرفه جویی می شود، همه نگاه ها به سوی کدبانوی خانواده برمی گردد، گویا که او تنها مسئول صرفه جویی و سروسامان دادن به وضعیت دخل و خرج خانواده است.اگر چه ما با این قضیه مخالف نیستیم و آن را نشانه اهمیت مدیریت خانم ها در محیط خانه می دانیم اما بر این قضیه نیز تاکید می کنیم که همه اعضای خانواده باید در این امر مهم یاری گر خانم خانه باشند.

در این مطلب به زمان اوج بار و ساعت های پرمصرف برق اشاره می کنیم تا شما بتوانید برای استفاده بهینه و کاهش صدمه به لوازم خانگی، برنامه روزانه خود را تنظیم کنید.به طور معمول بیشترین مصرف برق به خصوص در فصل زمستان، در ساعت های اولیه شب اتفاق می افتد که در اصطلاح پیک بار یا ساعت های اوج بار نامیده می شود که به دلیل وارد مدار شدن وسایل روشنایی و لوازم برقی خانگی است. ساعت اوج بار در فصول مختلف متفاوت است که این مدت زمان با توجه به ساعت رسمی کشور در ۶ ماهه اول سال حدود ساعت ۱۹ تا ۲۳ و در ۶ ماهه دوم سال از ۱۸ تا ۲۲ یعنی حدود ۴ ساعت بعد از غروب آفتاب می باشد. در این راستا توصیه می شود که مصرف تا حد ممکن از ساعت پربار شبکه به ساعت کم بار منتقل شود.