فعالیت های غلط علت اصلی آسیب های زانویی

آداب و عادات ناصحیح نشستن و فعالیت های نادرست زندگی روزمره شایعترین علت ایجاد آسیب های زانو در کشور است.
فعالیت های ناصحیح زندگی روزمره مانند طرز نشستن و استفاده از دستشویی …

آداب و عادات ناصحیح نشستن و فعالیت های نادرست زندگی روزمره شایعترین علت ایجاد آسیب های زانو در کشور است.

فعالیت های ناصحیح زندگی روزمره مانند طرز نشستن و استفاده از دستشویی های ایرانی بیشترین دلیل ایجاد آسیب های زانو در میان مردم ایران محسوب می شود.

متعاقباً بالا رفتن سن افراد نیز به دلیل آسیب رسیدن به زانوها در طول ایام زندگی به افزایش عارضه و آسیب های زانو کمک کرده و موجب مشکلات وخیم تر در این سنین می شود.

برخی از آداب دعا و نیایش ها نیز می تواند در آسیب رسیدن به زانوها نقش داشته باشد. براثر برخی فعالیت های نادرست، فشار زیادی به زانوها وارد می شود و مردم به خصوص جوانان باید در سنین پائین تر، آگاهی خود را در خصوص بهداشت شخصی افزایش دهند.

اختلالات زانو یکی از آسیب های شایع در کشور محسوب می شود. مشکلات التهابی زانو می تواند به وسیله برخی بیماری های روماتیسمی مانند «آرتریت روماتوئید» و «لوپوس اریتماتو» نیز ایجاد شود.

مشکلات زانو را می توان به وسیله بررسی تاریخچه پزشکی فرد، معاینه بالینی و تست های تشخیصی مانند عکسبرداری، اسکن استخوان، سی تی اسکن، ام آر آی و آرتروسکوپی تشخیص داد.

صدمات و بیماری های زانو به وسیله ارتوپدها درمان می شود و از بسیاری مشکلات زانو نیز می توان با انجام اقدامات مختلفی از جمله گرم کردن قبل از فعالیت های خاص همچنین تقویت ماهیچه های پا با انجام برخی ورزش ها پیشگیری کرد.