کلام زیبا

ـ زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتنش را از بین میبرد
ـ شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت پس همیشه شاد باش
ـ امروز را برای …

ـ زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتنش را از بین میبرد

ـ شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت پس همیشه شاد باش

ـ امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد

ـ کسی را که امیدوار است هیچگاه ناامید نکن شاید امید تنها دارائی او باشد

ـ اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد

ـ هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم

ـ دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است

ـ خوب گوش کردن را یاد بگیریم گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند

ـ وقتی از شادی به هوا میپری مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه

ـ مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره

ـ فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده، ممکن است آزاد باشد ولی راه به جائی نخواهد برد

ـ میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان یا بگوئی : خدا به خیر کنه، باز صبح شده

ـ انتخاب با توست اگر در کاری موفق شوی دوستان دروغین و دشمنان واقعی بدست خواهی آورد

ـ زندگی کتابی است پر ماجرا هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش آنرا دور نینداز

ـ مثل ساحل آرام باش تا مثل دریا بی قرارت باشند

ـ جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست

ـ یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست که اگر پیدا کردی قدرش را بدان

ـ فکر کردن به گذشته مانند دویدن به دنبال باد است

باد همیشه می وزد میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی، هم آسیاب بادی تصمیم با توست

ـ آدمی ساخته افکار خویش است فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد

ـ برای روزهای بارانی سایه بانی باید ساخت برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت

ـ برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی

ـ فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست دوست داشتن امری لحظه ایست ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است

ـ اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود

ـ علف هرز چیه؟! گیاهی که هنوز فوایدش کشف نشده پس هرگز دنیا را بی ارزش حساب نکن

ـ زنان هوشیارتر از آن هستند که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند سعی کن اعتمادت از آنها سلب نشود

ـ تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است پس همیشه امید به روشنایی داشته باش

ـ چه خوب می شد اگر، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق را با هوس و حلال را با حرام و دنیا را با عقبی و رحمان را با شیطان

ـ بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا

با تشکر از ارسال : حوریه فراهانی

علیرضا گودرزی مقدم