آتوسا دختر کوروش بزرگ

▪ آتوسا دختر کوروش بزرگ
▪ نویسنده؛ هلن افشار
▪ چاپ اول؛ ۱۳۸۸
▪ شمارگان؛ ۱۰۰۰ نسخه
▪ ناشر؛ نشر جوانه توس
کوروش بزرگ نخستین پادشاه هخامنشیان، فرزند شاهزاده یی از خاندان ماد، …

آتوسا دختر کوروش بزرگ

نویسنده؛ هلن افشار

چاپ اول؛ ۱۳۸۸

شمارگان؛ ۱۰۰۰ نسخه

ناشر؛ نشر جوانه توس

کوروش بزرگ نخستین پادشاه هخامنشیان، فرزند شاهزاده یی از خاندان ماد، ماندانا و شاه کمبوجیه است. آستیاگ پادشاه سرزمین ماد شبی در خواب دید از دخترش ماندانا درختی تناور خواهد رویید که بر همه کشورها سایه می افکند.

بامداد فردا آستیاگ با همنشینانش به گفت وگو نشست و از خواب خود سخن گفت. آنان به او گفتند دخترش دارای کودکی خواهد شد که همه شان را برکنار می کند. از این رو آستیاگ دخترش را به شاهی که بر سرزمینی کوچک از پارس فرمانروایی می کرد به همسری داد و ماندانا به سرزمین پارسیان رفت. ماندانا پس از زایمان به تنهایی کودک را پرورش داد. کوروش در جوانی با دختری به نام کاساندان که فرزند فرنس پس یکی از بزرگان پارس بود پیوند زناشویی بست. از آن ازدواج فرزندی به دنیا آمد به نام آتوسا. کتاب حاضر بر مبنای زندگینامه آتوسا نوشته شده است. روایات تاریخی این سرگذشت تا چه اندازه بر پایه حقیقت است؟ سعی نویسنده بر این بود تا هرگز حقیقت تاریخ را فدای داستان پردازی نکند بنابراین با آوردن اصل گزارش به صورت زیرنویس، این شرایط را برای خواننده فراهم کرد تا نزدیکی رمان را با تاریخ داوری کند . آتوسا دختر کوروش بزرگ زنی نام آور در جهان باستان است که هنوز نمایشنامه اش در جهان مدرن بیننده دارد.