محل ریه‌ها در بدن

ریه‌ها در قفسه سینه قرار دارند و آن‌قدر بزرگ هستند که بیشتر فضای سینه را گرفته‌اند. هر انسان دو ریه دارد. ریه‌ها مثل چشم‌ها یا سوراخ‌های بینی یک اندازه نیستند...
در عوض ریه سمت …

ریه‌ها در قفسه سینه قرار دارند و آن‌قدر بزرگ هستند که بیشتر فضای سینه را گرفته‌اند. هر انسان دو ریه دارد. ریه‌ها مثل چشم‌ها یا سوراخ‌های بینی یک اندازه نیستند...

در عوض ریه سمت چپ کمی بزرگ‌تر از ریه سمت راست است. فضای اضافی سمت چپ، جایگاه قلب است. قفسه سینه از ریه‌ها محافظت می‌کند. قفسه سینه از ۱۲ دنده تشکیل شده است. این دنده‌ها به ستون فقرات پشت کمر و دور ریه‌ها به هم متصل شده‌اند تا از ریه‌ها محفاظت کنند. دیا فراگم در زیر ریه‌ها قرار دارد. دیافراگم ماهیچه گنبدی شکل است که با ریه کار می‌کند تا عمل دم و بازدم انجام شود.