تزئین کادو با گوی

● وسایل مورد نیاز
▪ گوی کوچک (به تعداد دلخواه)
▪ چسب رنگی
▪ کاغذ کادو ساده
▪ رشته تزئینی
▪ چسب
▪ قیچی
● طرز تهیه
ابتدا هدیه را با کاغذ کادو، کادو کرده و سپس چسب رنگی را به شکل خط های …

وسایل مورد نیاز

گوی کوچک (به تعداد دلخواه)

چسب رنگی

کاغذ کادو ساده

رشته تزئینی

چسب

قیچی

طرز تهیه

ابتدا هدیه را با کاغذ کادو، کادو کرده و سپس چسب رنگی را به شکل خط های افقی، عمودی یا مورب روی آن بچسبانید. در نهایت روی کادو را نیز با چسباندن گوی و رشته تزئینی بیارایید.

آرزو محمودی