گل ماهور

نام علمی:Verbascum nigrum
خانواده:SCROPHULARIACEAE
گیاه دائمی و نیمه همیشه سبز كه در طول تابستان و پاییز سنبله های باریك و بلند حاوی گلهای كوچك و زرد رنگ با مركز ارغوانی و دارای ۵ گلبرگ ظاهر می شوند. برگهای …

نام علمی:Verbascum nigrum

خانواده:SCROPHULARIACEAE

گیاه دائمی و نیمه همیشه سبز كه در طول تابستان و پاییز سنبله های باریك و بلند حاوی گلهای كوچك و زرد رنگ با مركز ارغوانی و دارای ۵ گلبرگ ظاهر می شوند. برگهای بیضوی آن سبز روشن بوده و سطح زیرین آنها كركدار می باشد. حداكثر بلندی یك متر و گستردگی آن به ۶۰ سانتیمتر می رسد.

نیازها: مكان باز و آفتابی (مكان سایه را نیز تحمل می كند)، خاك سبك كه دارای زهكش خوب باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد است.

ازدیاد: از طریق كاشت بذر در بهار یا آخر تابستان و یا بوسیله قلمه های ریشه در فصل زمستان امكان پذیر است.