گل پامچال

گل پامچال از انواع گیاهان زیبا در رنگ های مختلف است که زمستان شکوفه می دهد.
قبل از کاشت، گلدان ها را از خاک غنی از شن، خاک برگ و کودهای گیاهی پر کرده و دانه ها را در عمق ۱۵ سانتیمتری …

گل پامچال از انواع گیاهان زیبا در رنگ های مختلف است که زمستان شکوفه می دهد.

قبل از کاشت، گلدان ها را از خاک غنی از شن، خاک برگ و کودهای گیاهی پر کرده و دانه ها را در عمق ۱۵ سانتیمتری خاک بکارید. بوته این گیاه را در اوایل پائیز در گلدان بکارید. گل پامچال برای رشد نیازمند رطوبت و درجه حرارت خنک است. گلدان را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید. PH مناسب خاک برای رشد گیاه شش و نیم است.

خاک گلدان باید همیشه مرطوب باشد. برای زهکشی بهتر در کف گلدان دو یا سه سوراخ، ایجاد کنید. آبیاری گیاه باید حداقل سه بار در هفته انجام گیرد و خاک گلدان قبل از آبیاری مجدد مرطوب باشد. گل پامچال در زمستان شکوفه می دهد و دو هفته آخر زمستان گل می دهد.

تکثیر این گیاه با روش قلمه زدن امکان پذیر است.

[بابک افخمی]