تقویت عضلات کمر

بایستید به گونه ای که عضلات شانه ها، کمر و نشیمنگاه به طرف دیوار باشد.
پاها را به اندازه عرض باسن باز کنید، دست ها را روی دو طرف کمر بگذارید و سپس به آرامی بنشینید. در این زمان باید …

بایستید به گونه ای که عضلات شانه ها، کمر و نشیمنگاه به طرف دیوار باشد.

پاها را به اندازه عرض باسن باز کنید، دست ها را روی دو طرف کمر بگذارید و سپس به آرامی بنشینید. در این زمان باید کمر و شانه ها روی دیوار بلغزند، این حرکت را تا جایی ادامه دهید که ران ها با سطح زمین موازی شوند.

در این حالت برای ۲۰ ثانیه باقی بمانید. سپس آرام آرام بلند شوید ولی در همین حالت عضلات کمر و شانه ها را به دیوار فشار دهید.

این حرکت را دو روز ۲۰ تا ۳۰ بار تکرار کنید.

[مینا تنهایی]