آ. رله با کنتاکت فنری تماس در موقع کار (بسته)
ب. شکل کنتاکت
ج. رله جیوه‌ای با تماس در موقع کار وقتی بوبین رله جوشن را جذب می‌کند رله وصل می‌شود.
آ. رله با کنتاکت فنری ساکن (باز)
ب. شکل کنتاکت
ج. …

آ. رله با کنتاکت فنری تماس در موقع کار (بسته)

ب. شکل کنتاکت

ج. رله جیوه‌ای با تماس در موقع کار وقتی بوبین رله جوشن را جذب می‌کند رله وصل می‌شود.

آ. رله با کنتاکت فنری ساکن (باز)

ب. شکل کنتاکت

ج. رله جیوه‌ای با کنتاکت ساکن وقتی از بوبین جریان نگذرد کنتاکت ساکن بسته است.

آ. رله با کنتاکت فنری تغییر اتصال (بسته و باز کننده)

ب. شکل کنتاکت

ج. رله جیوه‌ای با کنتاکت تغییر اتصال وقتی جریان از بوبین می‌گذرد یک اتصال بسته و اتصال بعدی باز خواهد بود.

رله الکتریکی Electrical relay

وسیله‌ای که توسط آن جریان الکتریکی گذرنده از یک مدار می‌تواند مدار دیگری را باز و بسته کند و از این‌رو قطع و وصل جریانی را در مدار دوم تنظیم کند. رله‌های الکتریکی ممکن است کلیدهای مکانیکی باشند که توسط آهنرباهای الکتریکی کار می‌کنند، یا کلیدهای الکترونیکی بر پایهٔ وسائل حالت جامع‌تری مانند تیریستور باشند که جای لامپ تیراترون سابق را گرفته است.

رله امواج رادیوئی Radio _ Relay

رله یا تکرار کننده‌های امواج رادیو تلویزیونی، برای پوشش دادن بخش بیشتری از یک منطقه برای دریافت برنامه‌های رادیو تلویزیونی.

این گونه رله‌ها در انتهای موج ضعیف شده به‌شکل یک ایستگاه دریافت و ارسال دوباره مستقر می‌گردند.

رله به تأخیر زمانی (صفر تا ۶۰ ثانیه) با قابلیت نصب در تابلوها

مشخصات فنی:

۵۰ هرتز، ۲۵۰ ولت متناوب، ۵ آمپر، با قابلیت قطع یک مدار و همزمان وصل مدار دیگر در فاصله زماین قابل تنظیم از صفر تا ۶۰ ثانیه.

موارد مصرف در مواد الکتریکی دستگاه‌ها و تجهیزاتی که هنگام روشن شدن نیاز به تأخیر با تغییر اتصال ستاره مثلث دارند، استفاده می‌گردد.

رله مشعل گازی الکترونیکی، قابل استفاده در مشعل‌های گاز‌سوز

مشخصات فنی:

۲۲۰ ولت متناوب، ۵۰ هرتز، ۶ آمپر، با زمان اطمینان ۳ ثانیه طبق استاندارد DIN ۴۷۸۸ با استارت فشاری و قابلیت کنترل عملیات جرقه‌زنی، باز کردن شیر برقی و بستن گاز هنگام خاموش شدن.

موارد مصرف:

به‌عنوان وسیله اسارت کننده و کنترل کنندهٔ مشعل کاربرد دارد.

رله مغناطیسی با مکانیزم اللکترو مغناطیسی

مشخصات فنی:

مدار سیم‌پیچ ۲۴ ولت مستقیم، با قابلیت همزمان وصل سه مدار با مشخصات ۲۵ آمپر و ۲۲۰ ولت متناوب، ۲۰ آمپر و ۳۸۰ ولت متناوب، ۲۵ آمپر و ۳۶ ولت مستقیم.

‌‌▪ موارد مصرف: جهت اتصال مدار دستگاه‌ها و تجهیزات کاربرد دارد.