مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک

دنیای جدید دنیای (E)ها یا دنیای الکترونیک‌ها است. تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، دولت الکترونیک، بازاریابی الکترونیک، پزشکی الکترونیک و خلاصه همه …

دنیای جدید دنیای (E)ها یا دنیای الکترونیک‌ها است. تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، دولت الکترونیک، بازاریابی الکترونیک، پزشکی الکترونیک و خلاصه همه چیز الکترونیکی! برخی بر این باورند که، بزودی پسوند (E) الکترونیکی از تجارت الکترونیک حذف خواهد شد، زیرا بزودی جز روش الکترونیکی انتخابی وجود ندارد.

تجارت الکترونیک نیازمند ابزارهای قانونی است و ضرورت دارد مقامات ذیصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز را تبیین کنند. نوزده (۱۹) مورد از قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و هیئت محترم وزیران و دستورالعمل‌های مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شامل:

ـ قانون تجارت الکترونیکی

ـ سیاست تجارت الکتریکی جمهوری اسلامی ایران

ـ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک

ـ ایجاد دامنه الکترونیکی

ـ درگاه اطلاع‌ رسانی خدمات دولتی

ـ آیین‌نامه‌های گسترش خدمات پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی

و موارد در کتاب مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکتوسط ولی ساجدیگردآوری و به همت انتشارات پلکبه چاپ رسیده است.

ولی ساجدی